Search
Close this search box.

MINPO objavio javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova i nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini. Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva i traje do iskorištenja sredstava.

Kako se dalje navodi na službenim stranicama HOK-a, prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive (elektronski, tiskani i digitalni mediji) projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta, organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

– obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove),

– općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije, izložbe, sajmove),

– trgovačka društva, obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva).

Pokroviteljstvo/sufinanciranje se ostvaruje putem sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu pokroviteljstva i sufinanciranje manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova/ ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva koje se održavaju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/ znanstveno – stručnom skupu ili nacionalnom projektu promidžbe poduzetništva i obrta godišnje (nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta mora sadržavati više povezanih aktivnosti s barem jednim nacionalno vidljivim događanjem (kroz medije) na godišnjoj razini i kontinuiranu promidžbu poduzetništva i to:

–          za znanstveno – stručne – skupove:

  • do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
  • do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
  • do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera
  • do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

 

–          za gospodarske manifestacije:

  • do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
  • do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
  • do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera
  • do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

–          za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 100.000,00 kuna

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje:

–          za znanstveno – stručne skupove i gospodarske manifestacije: prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr. Intenzitet potpore je do 40 % ukupnih troškova manifestacije, a do maksimuma predviđenog ovim JP.

–          za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora ili prostora u kojem se održava događaj, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, produkcije, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, organiziranja seminara te drugi zavisni troškovi projekta sukladno dostavljenom troškovniku. Intenzitet potpore je do 50 % ukupnih troškova nacionalnog projekta promidžbe poduzetništva i obrta, a do maksimuma utvrđenog iznosa predviđenog ovim JP.

Svi detalji dostupni su na web stranicama MINPO-a putem ovog linka.

Datum objave: 13. svibnja 2016.

 

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security