O NAMA

O Udruženju

Udruženje obrtnika Split
Ulica Slobode 28, 21000 Split

MB: 03118819
OIB: 27268157069
IBAN: HR7324840081135178298 

Tel: 021/345-333
e-mail: uo.split@hok.hr

Stručna služba Udruženja

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak: 07,30 – 15,30

Stručna služba Udruženja osnovana je za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova. Organizacija Stručne službe odgovara potrebama i zahtjevima članova Udruženja i omogućava stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Udruženja utvrđenih Statutom i drugim aktima Udruženja.

Stručna služba Udruženja naročito obavlja slijedeće zadatke:
1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo,
2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Udruženja,
3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja,
4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja.

POVIJEST

Saznajte više o splitkom obrtništva kroz povijest, o cehovima, tradiciji itd.

AKTI UDRUŽENJA

Status U.O. Split, pravilnik o radu udruženja i cehova

TIJELA U.O. SPLIT

Predsjednik, skupština,upravni odbor i nadzorni odbor

NAJAM PROSTORA

za održavanje seminara, edukacija, sastanaka, press konferencija

Scroll to Top
Malcare WordPress Security