Search
Close this search box.

Besplatna edukacija budućih konzultanata za pripremu i prijavu projekata u sklopu Operativnog programa za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu – koćari – 29.04.2022.

WWF Adria i Udruženje obrtnika Split vas pozivaju na besplatnu radionicu za pripremu i prijavu projekata u sklopu Operativnog programa za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu za koćare koja će se održati 29.04. u Splitu u Ulici Slobode 28 – prostor Udruženje obrtnika Split. Biti će opcija i online sudjelovati za što ćemo poslati link.

Na radionici ćete moći saznati više o:

  • Mjera I.1. Inovacije,
  • Mjera I.6. Diversifikacija i novi oblici prihoda,
  • Mjera I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost,
  • Mjera I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena,
  • Mjera I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova.

Radionicu će održati konzultant Ante Sladoljev.

KONTEKST: Glavni izvor ulaganja posvećen ribarstvu u Europi, a koji može pomoći u postizanju održivog razvoja ribarstva i očuvanja morskih resursa je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) odnosno po novom Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EMFAF).

Nažalost, sredstva EMFF-a namijenjena priobalnim ribarima često ostaju nepotrošena.
Istraživanje koje je proveo WWF 2020. na pilot lokacijama EU-a na Mediteranu, otkrilo je da su poteškoće s kojima se ribari susreću u pristupu financiranju EMFF-a povezane s
nedostatkom početnog kapitala, lošim pristupom bankovnim kreditima i nedovoljnom razinom tehničke pomoći potrebne za prijavljivanje projekata. WWF želi povećati i olakšati pristup priobalnih ribara europskim fondovima te stoga s jedne strane razvijamo mehanizme predfinanciranja, a sa druge želimo povećati kapaciteta ribara za prijave na fondove.

Jedan od načina da to napravimo je da povećamo bazu konzultanata koji ribarima mogu pružiti usluge pomoći oko podnošenja prijava, ali isto tako ponuditi edukacije i samim ribarima ukoliko su za to zainteresirani.

Vaše prijave molimo poslati na fperonja@wwfadria.orgU emailu molimo da napišete vaše ime, kontakt broj te mjesto u kojem boravite, zaključno do četvrtka, 28.04.2022. do 14:00 sati.

Edukacija će trajati od 9:00 do 17:00 te će WWF pokriti trošak kava i ručka. Molim vas potvrdite ako ste zainteresirani, te javite biste li sudjelovali uživo ili online. Ako ćete online onda vas molim da podijelite vašu email adresu  gornju email adresu.

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security