Search
Close this search box.

Dimnjačari u obvezi objavljivanja uvjeta poslovanja na mrežnim stranicama

Ministarstvo gospodarstva, Samostalni odjel za odnose s javnošću, vezano za naš upit koji smo postavili na zahtjev našeg člana koji obavlja dimnjačarske poslove, dostavilo nam je mišljenje kojim se navodi da su “svi trgovci koji se smatraju pružateljima javnih usluga u smislu članka 24. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača, obvezni osigurati mrežne stranice na kojima će objaviti svoje opće uvjete poslovanje, te uvjete korištenje istih, kako bi potrošač prije nego što sklopi ugovor bio u potpunosti obaviješten o istom. Nadalje, obzirom da se pružatelji dimnjačarskih usluga smatraju pružateljima javnih usluga, obvezni su objaviti svoje opće uvjete poslovanja na mrežnim stranicama sukladno gore navedenim odredbama predmetnog Zakona.”

Naime, odredbe članka 24. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/2014) propisuju da se javnim uslugama u smislu ovoga Zakona smatraju distribucija električne energije, distribucija prirodnog plina, distribucija toplinske energije, elektroničke komunikacijske usluge, javna vodoopskrba i javna odvodnja, opskrba plinom u javnoj usluzi, obavljanje dimnjačarskih poslova, opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi, poštanske usluge, prijevoz putnika u javnom prometu i  prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Nadalje, odredbe članka 24. stavka 4. predmetnog Zakona propisuju da trgovac mora potrošaču omogućiti upoznavanje unaprijed sa svojim općim uvjetima poslovanja te uvjetima korištenja javnih usluga i javno ih objaviti na svojim mrežnim stranicama.

 

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security