Search
Close this search box.

HOK sufinancira nastup na 25. Generalnom BH sajmu ZEPS u Zenici!

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 25. Generalnom BH sajmu ZEPS u Zenici 2018., koji će se održati od 02. do 06. listopada 2018. godine.

Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Bosni i Hercegovini u jesenskom terminu sajmova u 2018. godini, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Izložbeni program sajma ZEPS obuhvaća: građevinarstvo, elektro-industriju, strojogradnju, proizvodnju i preradu metala, preradu drveta, preradu plastičnih masa, preradu gume, izradu alata i naprava, izradu namještaja i opreme za uređenje doma, energetika, opremanje interijera, IT tehnologije, prijevoz, prezentacije stranih država, malo i srednje poduzetništvo, tradicijske zanate…

Sajam u Zenici okupiti će preko 400 izlagača iz 16 država Svijeta, a očekivana sajamska posjeta je oko 40.000 posjetitelja, od čega više od 80% specijaliziranih posjetitelja- tvrtki i obrta.

Sajam je centralno mjesto prezentacije proizvodnih obrta i tvrtki, dobro medijski popraćen, a svim izlagačima HOK-a Komora će, uz standardne najave u Katalogu sajma i putem službe marketinga sajma ZEPS, omogućiti i dodatnu promociju i prema partnerskim obrtničkim i poduzetničkim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu ključ u ruke – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora, dobiva dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, najavu nastupa, transport eksponata na relaciji Zagreb-Zenica-Zagreb i postavu na štandu. Dakle kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Naziv sajma/adresa: 25. GENERALNI BH SAJAM ZEPS 2015., Kučukovići 2/VI, p.p. 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, www.zeps.com

Termin održavanja: 02.-06. 10. 2018.

Radno vrijeme sajma: 10,00-18,00 sati

Izložbeni prostori sajma ZEPS10.900 m2 zatvorenog izložbenog prostora u paviljonima i 5.900 m2 otvorenog izložbenog prostora sajma

Izložbeni prostor HOK-a na sajmu u Zenici 2018. – štand u paviljonu A međunarodnih izlagača, na samome glavnom ulazu u paviljon.

Procjena broja posjetitelja sajma: oko 40.000,00

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 47,84 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 59,80 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 95,68 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 119,60 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Zenici.

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:

 • prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
 • podatke o robi koja se šalje na sajam,
 • izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA:  24. 08. 2018. ili do popune izložbenog prostora

 
Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili skenirane prijave elektronskom poštom: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610, elektronička pošta: drazen.horvat@hok.hr  ili Darko Prister; telefon: 01/48 06 639, elektroničke pošte: darko.prister@hok.hr

 

 

 1. Uvjeti izlaganja obrtnika/poduzetnika na 25. Generalnom BH sajmu ZEPS u Zenici 2018., 02.-06. 10. 2018.:
 2. Prijava izlaganja
 • Sudjelovanje na sajmu u organizaciji HOK-e, izlagač prijavljuje pismenim putem ispunjavajući Prijavu – ugovor o zakupu izlagačkog prostora
 • HOK će na temelju prispjelih prijava izvršiti raspodjelu zakupljenog prostora za svakog izlagača prema traženoj veličini izlagačke površine
 • HOK po primitku prijave od izlagača istu može otkazati u slučaju ako je ukupno zakupljena površina popunjena
 • HOK može otkazati nastup na sajmu, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj izlagača ili ako prijavljena izlagačka površina bude manja od 50% ukupno planirane izlagačke površine
 • Minimalna izlagačka površina koju izlagač može zakupiti je 2 m2, osim ako se radi o izložbenom panou na stijeni onda je minimalna površina 1 m2
 • Izlagač prilikom određivanje potrebne izlagačke površine treba voditi računa o komunikacijskom prostoru, budući da treba osigurati pristup izlošku, kao i prostor za razgovore
 • Izlagač prilikom popunjavanja prijave mora voditi računa o realnoj zakupljenoj površini izlaganja, tj. treba paziti da na izlaganje pošalje količinu robe koja realno zauzima prostor naznačen u prijavi
 1. Izlaganje
 • Izlagač je dužan pridržavati se termina predaje izložaka, kao i preuzimanja izložaka nakon sajmu
 • Ukoliko želi, izlagač može robu osigurati na vlastiti trošak, budući Komora ne može snositi troškove oštećenja, krađe ili gubitka robe
 • Izlagač odgovara za točnost podatka o eksponatima, a koje je dao za izradu zajedničke dokumentacije za otpremu robe na sajam i sa sajma (vrsta, vrijednost i količina)
 • Izlagač je obavezan zapakirati robu na način da je zaštićena od oštećenja te na pakiranju mora biti naljepnica sa podacima o vlasniku robe i upozorenju o načinu rukovanja
 • Izlagač je dužan robu predati za otpremu na sajma sa 2 popisa robe – jedan primjerak za izvođača, a drugi za sebe
 • Izlagač je obvezan po završetku sajma preuzeti robu te konstatirati stanje
 • Ukoliko izlagač nakon sajma ne preuzme robu prema uputama, izvođač niti Hrvatska obrtnička komora ne snose odgovornost niti troškove za eventualno nestalu robu
 1. Uvjeti plaćanja
 • Izlagač je dužan podmiriti ispostavljeni račun za izlaganje, prema stvarno korištenoj površini izlaganja na sajmu, u roku naznačenom na računu, u protivnom će mu se obračunavati zakonska kamata
 • U slučaju da izlagač ima primjedbe u svezi izlaganja (veličina prostora, pozicija na štandu, faktura i slično), dužan je najkasnije u roku od 15 dana od primitka fakture za nastup, dostaviti pismenu reklamaciju.
 • Naknadne reklamacije neće se uvažavati
 1. Obrtnici s dugovanjima prema komorskom sustavu ne mogu prijaviti nastup dok ista ne podmire

 

 1. Prijava izlaganja za 25 Generalni BH sajam ZEPS u Zenici 2018_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a
 2. Prijava izlaganja za 25 Generalni BH sajam ZEPS u Zenici 2018_članovi HOK-a
 3. Privola za obradu osobnih podataka _ prijava 25 Generalni BH sajam ZEPS u Zenici 2018

 

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security