Search
Close this search box.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu

Splitsko – dalmatinska županija raspisala je javni poziv a podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu.

Predmet Javnog poziva

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja.

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere:

Mjera 1: Poduzetnici početnici

Mjera 2: Žene poduzetnice

Popis glavnih prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1. i Mjeru 2. obuhvaća djelatnosti iz područja C izuzev skupine 10.2, razreda 10.20;  E; F; G– prihvatljiv samo odjeljak 45, skupina 45.2, razred 45.20; J; M izuzev skupine 69.1, razreda 69.10; N izuzev odjeljaka  77, 78, 80 i 82; P; Q; S izuzev odjeljka 94.
 

Korisnici potpore

Mjera 1. Poduzetnici početnici

1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

2. Korisnici potpore iz stavka 1. ovog članka su: trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici.

Mjera 2: Žene poduzetnice

1. Pravo na potporu može ostvariti:

– fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

– fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću, koja posluje više od dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv, a koja se natječe za potporu za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojom se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

2. Korisnici potpore iz stavka 1. ovog članka su: trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici.

Način, rok i mjesto dostave ponuda

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, a s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije. Rok za podnošenje zahtjeva je 15. lipnja 2023. godine.


Više informacija i sva dokumentacija dostupna je na poveznici:
https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-programa-potpore-osnivanju-i-razvoju-malog-gospodarstva-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-za-2023-godinu

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security