Search
Close this search box.

Kućni broj bb ide u povijest, zatražite svoj broj!

Skrećemo pozornost svim obrtnicima koji imaju prijavljeno sjedište obrta ili izdvojenog pogona na adresi s oznakom b.b., da usklade dokumente i ishode Uvjerenje o kućnom broju u Područnom uredu za katastar te provedu izmjene u Uredu za gospodarstvo u Obrtnom registru i MUP-u, kako bi nesmetano mogli obavljati djelatnost, odnosno registrirati vozilo u obrtu.

Isto je nužno izvršiti temeljem Zakona o prebivalištu (NN. 144/2012) koji je stupio na snagu 29.12.2012 (Izmjene i dopune Uredbe o izmjeni Zakona o prebivalištu (NN. 158/2013)) te Pravilnikom o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN. 027/2013).
Naime, člankom 2. propisano je:
– prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi,
– adresa u smislu ovoga Zakona je ulica ili trg i kućni broj, evidentiran u registru prostornih jedinica što ga vodi nadležno tijelo,
– na adresi koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica, ne može se izvršiti prijava prebivališta ili boravišta.

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security