Search
Close this search box.

Najava prihvaćanja zahtjeva HOK o promjeni „sanitarnih ispita“

Ministarstvo zdravstva objavilo je 3. siječnja 2017. putem e-savjetovanja poziv o iskazu o procjeni učinaka propisa na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Analizom provedbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08 i 43/09) utvrđeno je da je potrebno unaprijediti i osuvremeniti određena normativna rješenja, posebno u odnosu na stjecanje znanja o higijeni osoba koje rade u neposrednom dodiru s hranom, zdravstvene preglede osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom, područje primjene općih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i načina i uvjeta izdavanja sprovodnica za prijenos umrlih osoba, uz zadržavanje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i zaštite javno-zdravstvenog interesa.

U odnosu na stjecanje znanja o higijeni osoba koje rade u neposrednom dodiru s hranom i zdravstvene preglede osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom, na temelju prikupljenih podataka izravno od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, subjekata u poslovanju  putem Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore izračunato je moguće rasterećenje poduzetnika kroz redefiniranje pojedinih administrativnih obveza.

U smislu navedenoga, izvršena je simulacija usmjerena na redefiniranje obveznika koji podliježu zdravstvenom nadzoru (smanjenje broja obveznika) i redefiniranje obveze stjecanja znanja o higijeni osoba koje rade u neposrednom dodiru s hranom (smanjenje broja obveznika i ukidanje obveze za pojedine osobe).

Analiza prikupljenih podataka pokazuje da se cijena zdravstvenih pregleda (od 160 kn do 437,50 kn) i tečaja zdravstvenog odgoja (od 245,06 kn do 480,00 kn) bitno razlikuju u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske, pa se u smislu navedenoga s ciljem daljnjeg rasterećenja poduzetnika ovlašćuje ministar zdravstva jedinstvenim odlukama utvrditi cijene zdravstvenih pregleda i stjecanja znanja o higijeni osoba za cijelu Republiku Hrvatsku, neovisno o tome gdje se obavlja stjecanje znanja, odnosno obavlja zdravstveni pregled.

HOK se i ovim putem zalaže za izmjenu podzakonskog okvira kojim su uređeni zdravstveni pregledi, stjecanje znanja o higijeni osoba koje rade u neposrednom dodiru s hranom i način i uvjeti izdavanja sprovodnica te opće mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Očekuje se smanjenje troškova poslovanja poduzetnika, kroz smanjivanje neporeznih davanja, čime će se osloboditi mogućnost reinvestiranja sredstava i potaknuti rast i razvoj privatnog sektora.

Datum objave: 5.1.2017.g.

(Tekst: HOK)

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security