Search
Close this search box.

Novosti vezane za fiskalizaciju

S obzirom na fiskalizaciju i brojne promjene zakonske promjene, evo par bitnih informacija koje će vam olakšati sam proces i upoznati vas sa potrebnim procedurama.

Novosti vezane za fiskalizaciju su:
• Obveznici fiskalizacije trebaju, ako to nisu već ranije ranije, a radi provedbe fiskalizacije od FINA-e, zatražiti izdavanje produkcijskog aplikacijskog digitalnog certifikata. Postupak registracije, odnosno izdavanja aplikacijskih certifikata provodi se u registracijskim uredima Fine.
• Obveznici fiskalizacije ovjeravaju posebnu knjigu računa u Poreznoj upravi iz koje izdaju račune. Odredbe o malom obvezniku fiskalizacije su brisane pa se i za osobe koje porez plaćaju paušalno od 1. srpnja 2017. uvodi obveza fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja.

• Ukida se oslobođenje od fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvare promet u djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, izuzev lokalnog linijskog prijevoza putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave.

• Propisuje se novi način dostave podatka o poslovnim prostorima koje su obveznici fiskalizacije dužni dostavljati te podataka o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja obveznika fiskalizacije.
• Uvezana knjiga računa, koja se ovjerava u Poreznoj upravi koristi se samo u slučaju kvara naplatnog uređaja, odnosno uslijed nemogućnosti uspostave Internet veze s Poreznom upravom.
________________________________________
Obveznici fiskalizacije trebaju dostaviti pojedinačno podatke za svaki poslovni prostor u kojem izdaju račune, a koji podliježu postupku fiskalizacije izdavanja računa (naplata u gotovini), prije slanja računa koji se odnosi na taj poslovni prostor te podatke o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije.
Obveznici fiskalizacije unos podataka za novi poslovni prostor te promjenu podataka za postojeći poslovni prostor obavljaju putem aplikacije ePorezna.
Tipovi promjena za poslovni prostor koje je potrebno dostaviti su:
1. promjena adrese,
2. promjena radnog vremena,
3. promjena tipa poslovnog prostora,
4. promjena djelatnosti,
5. poslovni prostor se privremeno zatvara/trajno zatvara/ponovno otvara,
6. promjena podataka o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.
Ako se u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti, kao pretežitu djelatnost navodi se ona djelatnost od koje se ostvaruju najveći prihodi u tom poslovnom prostoru, a ostale djelatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru navode se kao sporedne djelatnosti.
Za internetsku trgovinu ili pokretnu trgovinu obveznici fiskalizacije pri prijavi podataka o radnom vremenu mogu navesti kao radno vrijeme podatak: od 0 do 24 sata.
Dakle, ove se prijave podataka obavljaju putem aplikacije ePorezna, a samo ako obveznik fiskalizacije nije korisnik ePorezne, prijavu podataka obavlja službena (ovlaštena) osoba obveznika fiskalizacije u ispostavi Porezne uprave putem obrasca temeljem ovlaštenja Porezne uprave.
Obveznici fiskalizacije dužni su podatke o postojećim poslovnim prostorima u sustavu fiskalizacije potvrditi putem nove aplikacije do 31. srpnja 2017. godine.
Sukladno tome, objavljena je nova verzija tehničke specifikacije fiskalizacije (verzija 1.5) koja počinje vrijediti od 1. srpnja 2017. godine. Do tada vrijedi postojeća verzija tehničke specifikacije (verzija 1.4). Preporučuje se obveznicima fiskalizacije i proizvođačima programskih rješenja da provjere rad korisničkih aplikacija/sustava te u slučaju potrebe naprave prilagodbu programa kako bi obveznici od 1. srpnja 2017. godine mogli fiskalizirati račune bez prethodne prijave poslovnog prostora iz korisničke aplikacije/sustava, obzirom da će obveznici poslovne prostore od tada prijavljivati putem servisa ePorezna.

Sretno!

 

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security