Search
Close this search box.

Obavijest o početku projekta VET4MORT: Vocational Education and Training for Morticians

Hrvatska obrtnička komora započinje s provedbom projekta mobilnosti VET4MORT: Vocational Education and Training for Morticians u sklopu programa Europske unije Erasmus+ Ključna Aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, osoblje.

Ovim projektom mobilnosti želi se unaprijediti stručna znanja ispitivača i zaposlenika koji će biti zaduženi za provedbu ispita o stručnoj osposobljenosti za pogrebnike te ojačati svoje institucionalne kapacitete, s ciljem unapređivanja kvalitete provedbe ispita.

Ispitivači i zaposlenici unaprijedit će stručna znanja potrebna za organizaciju, pripremu, osmišljavanje i provedbe ispita stručne osposobljenosti za zanimanje pogrebnik. Ukupna vrijednost odobrene financijske potpore za projekt iznosi 19.334,00 EUR.Projekt će trajati 1 godinu.

Domaćin mobilnosti bit će Obrtnička komora za München i Gornju Bavarsku, dugogodišnji partner HOK-a, koji će mobilnost organizirati u suradnji sa Savezom pogrebnika Bavarske i Saveznim obrazovnim centrom za pogrebnike, jedinom službenom školom za pogrebnike u Europi.

Tijekom mobilnosti sudionici će se detaljno upoznati s obrazovanjem za pogrebničku djelatnost, putem posjeta navedenim institucijama, prezentacija, demonstracija i interakcija sa stručnjacima u području pogrebništva. Ispitivači za sva područja steći će znanja o metodama i sadržajima ispitivanja za svako pojedino područje i načinima prilagodbe tih područja pogrebničkoj djelatnosti.

Predstavnici HOK-a i Obrtničkog učilišta steći će znanja o organizacijskim aspektima ispita te o mogućnostima unaprjeđenja materijala za pripremu kandidata za ispit. Pogrebnici u Njemačkoj zainteresirani su za uspostavljanje suradnje s predstavnicima iz Hrvatske i prijenosu svojih znanja, vještina i iskustava u području obrazovanja za pogrebničku djelatnost, jer se posebno angažiraju za kvalitetno obrazovanje pogrebnika na razini cijele EU te rade na uspostavljanju standarda zanimanja koje će biti jednako vrijedno, priznato i prepoznatljivo u cijeloj EU.

Znanja i iskustva koja će sudionici projekta mobilnosti steći direktno će utjecati na realizaciju strateških ciljeva HOK-a definiranih u Strategiji razvoja 2014.-2020., posebice prvog zadatka strateškog cilja 7. Obrazovanje za obrtništvo, koji se odnosi na razvoj i provođenje programa za stjecanje kvalifikacija temeljenih na kompetencijama u skladu s potrebama obrtništva.

Naučeno i stečeno znanje sudionici će upotrebljavati u svakodnevnom radu. Znanja i vještine koristit će se za daljnji razvoj, promidžbu i profesionalizaciju struke u RH. Konačno, vrlo važan aspekt bit će stvaranje povjerenja u pogrebničku struku i jačanje njezinog društvenog i gospodarskog utjecaja i ugleda.

Kako projekt potiče suradnju institucija na europskoj razini, pozitivno će utjecati na internacionalizaciju rada Komore i poboljšanje partnerstva HOK-a i HWK München te razviti partnerstvo sa Savezom pogrebnika Bavarske i Saveznim obrazovnim centrom za pogrebnike. Međunarodna komponenta mobilnosti utjecat će na snažniju razmjenu iskustava, znanja i informacija između uključenih institucija te posredno poslovnih subjekata u području pogrebničke djelatnosti.

Svi će sudionici mobilnosti putem projekta biti motivirani za vlastito usavršavanje, učenje stranih jezika, projektni rad i suradnju s inozemnim partnerima.

(Tekst i foto: HOK)

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security