Search
Close this search box.

Obavljanje djelatnosti trgovine putem interneta (web trgovina)

Nastavno na informacije od obrtnika koje dobivamo s terena vezano za provođenje nadzora nad radom web trgovina, a i zbog same činjenice da se sve veći broj obrtnika okreće takvoj vrsti poslovanja, donosimo nekoliko osnovnih informacija na tu temu.

Važan dio poslovanja je usklađivanje pravne i ekonomske regulative, pa ističemo sljedeće:

1. Registracija poslovnog subjekta i djelatnosti

Ukoliko tek otvarate obrt, u tome slučaju ste obavezni registrirati djelatnosti koje se odnose na web prodaju. Ukoliko imate već otvoren obrt, u tom slučaju potrebno  je „doregistrirati“ djelatnosti u obrtnicu. U oba slučaja zahtjev se podnosi Službi za gospodarstvo pri Županiji (mjesno nadležnom za poslovanje obrta).

U konkretnom slučaju potrebno je registrirati sljedeće djelatnosti:

47.91 – TRGOVINA NA MALO PREKO POŠTE ILI INTERNETA
63.99 – OSTALE INFORMACIJSKE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.

Ostale bitnije djelatnosti su sljedeće:

skupina 47.9 (trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova itržnica), ili
odjeljak 47. (trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima),- „kupnja i prodaja robe“- u slučaju dropshippinga  – 47.99 Ostala trgovina na malo izvanprodavaonica, štandova i tržnica

2. Zakonska regulativa poslovanja putem interneta

NAPOMENA: Ovisno o djelatnosti, online trgovac može biti podložan i drugim propisima (npr. GDPR)

Minimalni tehnički uvjeti

Minimalni tehnički uvjeti vam trebaju  ako trgujete robom na veliko ili malo te vam u tom slučaju treba skladište.

Minimalni tehnički uvjeti ne trebaju vam ako:

  • Ako već imate maloprodajni dućan i MTU za njega, onda vam ne treba dodatni MTU nego koristite već postojeći.
  • Ako proizvodite i distribuirate samo digitalni sadržaj koji se ne isporučuje / ispisuje na nekom od fizičkih medija (CD, DVD, USB, micro SD itd.) ne treba vam skladište, dakle ne treba vam ni MTU.
  • za posredovanje u internetskoj prodaji (dropshipping), osim ako se radi o manipulacijama robom (prepakiravanje) i kalkulaciji cijena od strane trgovca. Naručena roba mora ići ravno od dobavljača na adresu kupca
  • putem interneta nudite samo usluge, a ne i robu
  • za skladištenje i dostave koristite usluge fulfilment agencije

3. Računovodstvo

Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećim brošurama:

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security