Search
Close this search box.

Objavljen je Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2022. godini

Grad Split raspisao je natječaj za dodjelu potpora obrtništva grada Splita u 2022. godini.

Prijave za dodjelu bespovratnih potpora obrtništvu grada Splita dostavljaju se od 11. listopada 2022. godine do zaključno 10. studenog 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su obrti koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva i koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. imaju registrirano sjedište na području Grada Splita i aktivno obavljaju obrt (provjeru vrši Davatelj sredstava iz nadležnih registara),
 2. imaju najmanje jednog zaposlenog (vlasnici obrtnici koji isplaćuju obvezne doprinose po osnovi obrta kao osnovne djelatnosti ispunjavaju naprijed navedeni uvjet),
 3. nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 4. nemaju evidentiran dug prema Gradu Splitu (provjeru vrši Davatelj sredstava u trenutku prijave),
 5. koji su u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, odnosno Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja,
 6. koji nisu za istu namjenu i trošak dobili potporu iz drugih javnih izvora,
 7. koji nisu dobili potporu Grada Splita u 2021. godini,
 8. u trenutku podnošenja zahtjeva odnosno prijave na Natječaj za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika nisu u blokadi.

Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:

 1. nabava strojeva, alata, informatičke i druge opreme i pribora koji su nužni za obavljanje registrirane djelatnosti
 2. troškovi edukacije
 3. troškovi izlaganja na sajmovima

Iznos potpora:

 • Potpore se dodjeljuju jednom poduzetniku.
 • Jedan poduzetnik (prijavitelj) može podnijeti samo jednu prijavu za jednu ili više namjena, sredstva potpore se odobravaju do 80% prihvatljivih troškova, a najviše 25.000,00 kuna (EUR 3.318,07).
 • Ukupan iznos sredstava predviđenih za realizaciju potpora temeljem ovog Natječaja iznosi 500.000,00 kuna (EUR 66.361,40).

Dostava prijava:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u Centralnu pisarnicu Grada Splita na adresu: Grad Split, Služba za razvoj grada, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split, s naznakom „Povjerenstvo za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2022. godini – prijava na natječaj“.

Informacije o natječaju:

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security