Search
Close this search box.

Potpisan Sporazum o međusobnim odnosima s tvrtkom Select posredovanje d.o.o.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dragutin Ranogajec i direktor tvrtke Select posredovanje d.o.o. Krešimir Vrkljan potpisali su dana 18. svibnja 2016. godine Sporazum o međusobnim odnosima.

Sporazumom se za potrebe Hrvatske obrtničke komore i njezinih članova osigurava priprema za sklapanje ugovora u osiguranju, odnosno reosiguranju i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, sklopljenih posredovanjem Select posredovanja. Posebno se to odnosi na rješavanje odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.

„Select posredovanje je tvrtka koja našim članovima i HOK-u može omogućiti kvalitetnu uslugu na području osiguranja te da uz njihovu pomoć osiguramo benefite kod raznih osiguratelja. Na taj način obrtnici mogu ostvariti uštede u svom poslovanju, što je i cilj projekta HOK ZNA.“, istaknuo je predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec.

45

Naš je cilj, kao posrednika u osiguranju, zastupanje interesa klijenata, za razliku od zastupnika. Radimo sa više osiguratelja, a članovima HOK-a ćemo nastojati omogućiti kvalitetnu zaštitu, posebice po pitanju šteta.“, kazao je direktor tvrtke Select posredovanje d.o.o. Krešimir Vrkljan.

Ovaj Sporazum potpisan je u okviru projekta Zajednička nabava – HOK ZNA, koji je nedavno pokrenula Hrvatska obrtnička komora, u cilju smanjenja troškova poslovanja svojih članova te omogućavanja povoljnije kupnje proizvoda ili korištenje usluga. Zahvaljujući ovom projektu, članovi Hrvatske obrtničke komore mogu koristiti razne pogodnosti kod partnera s kojima je dogovorena suradnja. Do sada su u partnerski odnos, među ostalima, uključeni HEP opskrba, GHETALDUS, PEVEC te Vision Team.

Namjera je u projekt HOK ZNA uključiti partnere iz raznih gospodarskih sektora bitnih članstvu HOK-a u svakodnevnom poslovanju.

 

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security