Search
Close this search box.

Predstavite svoje proizvode i usluge na 20. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru

Hrvatska obrtnička komora organizira i sa 70 posto troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivni nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 20. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2017., koji će se održati od 4. do 8. travnja 2017. godine.

Najvažniji je to proljetni sajam u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od preko 800 izlagača iz 24 države, predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga koje obrtnici i poduzetnici nude na tržištu ne samo Bosne i Hercegovine, već ih na sajmu prezentiraju i posjetiteljima iz 40-tak država, kojih se očekuje preko 40.000.

Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: alati, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, proizvodnja i prerada metala, komunalna oprema, medicinska oprema i kozmetika, informatika, grafika i izdavaštvo, poljoprivreda i prehrana, turizam, tekstilna i kožna galanterija, kolektivni nastupi zemalja…

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2016. godine te informacije i uvjete nastupa u 2017. godini:

Broj izlagača 2016. godine: više od 800 izlagača
Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na više od 30.000 m2
Broj država sudionica u 2016. godini: 24
Ukupan broj posjetitelja u 2016. godini: oko 40.000 posjetitelja
Medijsko praćenje sajma: preko 300 akreditiranih novinara

Aktualne informacije vezane uz sajamsku izložbu u 2017. godini:
Naziv sajma: 20. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2017
Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 4. – 8. 4. 2017.; 10,30 – 18,30 sati
Adresa sajma: Rodoč bb/Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Internet stranice sajma: www.mostarski-sajam.com , www.mostar-fair.com

Kako bi se članovima Hrvatske obrtničke komore pružila prilika kvalitetno prezentirati svoje proizvode i usluge, uz što manje troškova nastupa, sufinanciranje nastupa je u 2017. godini podignuto na razinu 70% sufinanciranja standardno uređenog izložbenog prostora pa sufinancirana cijena izlagačkog prostora po principu „ključ u ruke“ za članove HOK-a iznosi 100,00 EUR-a/m2.

Puna cijena izlaganja za izlagače, koji nisu članovi HOK-a, iznosi 331,00 EUR/m2.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:
1) prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
2) podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
3) izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 24.2.2017. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.
Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.
Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup, ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr .

Prilog: Prijavni materijali i uvjeti nastupa na 20. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2017. godine:

Prijavnica_izlaganja_na_Međunarodnom obrtničkom sajmu u Mostaru 2017_članovi HOK-a

Prijavnica_izlaganja_na_Međunarodnom obrtničkom sajmu u Mostaru 2017_tvrtke koje nisu članovi HOK-a

Datum objave: 16.1.2017.g.

(Tekst i foto: HOK)

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security