Search
Close this search box.

Proizvodni obrti nisu u obvezi registrirati djelatnost trgovine kad svoje proizvode prodaju na malo

Suradnjom HOK-a i Minstarstva gospodarstva pronađeno je rješenje kojim proizvodni obrti nisu u obvezi registrirati djelatnost trgovine kada svoje proizvode prodaju na malo.

Međutim, mišljenjem Ministarstva navodi se njihova obveza za ishođenje rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima kada npr. obrtnik svoje proizvode prodaje na malo. Prodaja na malo opisana je Zakonom o trgovini odnosno Pravilnikom o minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonicama (NN. 66/2009, 108/2009, 8/2010 i 108/2014) koji u čl. 3, 4. I 5.  određuje:

 Članak 3.
Prodajni objekti, oprema i sredstva, u kojima se trguje na veliko i malo, moraju odgovarati načinu trgovanja robom, fizikalno-kemijskim i drugim karakteristikama robe, uvjetima propisanima ovim Pravilnikom i drugim propisima (propisi o higijeni, požarno-preventivni, o gradnji objekata, zaštiti okoliša, zaštiti na radu).

 Članak 4.
U prodajne objekte u kojima se trguje na veliko i malo, prema odredbama ovog Pravilnika ubrajaju se: (1) prodavaonica u kojoj se obavlja djelatnost trgovine na malo
(2) skladište u kojem se obavlja djelatnost trgovine robom na veliko i na malo
(3) tržnica (tržnica na veliko i tržnica na malo)
(4) drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonice.

 Članak 5.
Prodavaonica, prema odredbama ovog Pravilnika je posebno uređen prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine svim vrstama robe prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u skladu s odredbom iz članka 3. ovog Pravilnika

Nadalje, Pravilnikom o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, (NN. 39/2009 i 46/2015) opisani su ostali oblici prodaje:

Kiosk, Prodaja putem automata, Štandovi i klupe izvan tržnica, Pokretna prodaja, Direktna prodaja, Prodaja na daljinu, Prodaja putem kataloga, TV prodaja, Prodaja putem Interneta, Prodaja putem telefona, Ostali oblici prodaje izvan prodavaonica (rashladne škrinje i vitrine, izložbeno-prodajni prostor, kolporteri, prodajna mjesta u institucijama (npr. poštanskim uredima) i sl. te Tržnica.

Ujedno je pojašnjeno i da, kada se uz vlastite proizvode prodaju proizvodi koji nisu proizvedeni u vlastitom obrtu, potrebno je registrirati djelatnost trgovine, odnosno ishoditi MTU.

Mišljenje Ministarstva možete preuzeti na ovim poveznicama:
Mišljenje – str. 1

Mišljenje – str. 2

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security