Search
Close this search box.

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima objavljen je u Narodnim novinama br. 101/17., stupio je na snagu 20. listopada 2017. godine, osim čl. 2. i 18. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Ovim izmjenama Zakona brišu se odredbe o porezu na nekretnine, kao lokalnom porezu jedinica lokalne samouprave, koji je trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Kao posljedica navedenog, proizlazi da će se s 1. siječnja 2018. godine zadržati sustav poznatih javnih davanja:

–          komunalne naknade,

–          poreza na kuće za odmor

–          i spomeničke rente koja se plaća ako se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Kako nadalje stoji u članku HOK-a, ovim izmjenama Zakona, donosi se i promjena kod obuhvata poreza na cestovna motorna vozila. Porez na cestovna motorna vozila, kao jedan od lokalnih poreza, plaćaju vlasnici osobnih automobila i motocikala, jednom godišnje, prilikom registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole, a utvrđuje se ovisno o godini starosti i snazi motora izraženoj u kilovatima (kW). Za osobne automobile se porez na cestovna motorna vozila plaća do deset godina starosti, dok za motocikle nije bilo starosnog ograničenja. Ovim se izmjenama Zakona izjednačava kriterij godina starosti za utvrđivanje i naplatu poreza na cestovna motorna vozila te se porez od 1. siječnja 2018. godine utvrđuje i naplaćuje za sva cestovna motorna vozila do 10 godina starosti.

Pročišćeni tekst Zakona o lokalnim porezima možete pronaći na stranicama Porezne uprave .

Datum objave: 25.10.2017.

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security