Savjeti za obrtnike

Razvoj poduzetničko potpornih institucija urbane aglomeracije Split – savjetovanje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Upravljačko tijelo (dalje u tekstu: UT) za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, na nacionalnoj razini koordinira provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam) te iz tog razloga provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetničko […]

Razvoj poduzetničko potpornih institucija urbane aglomeracije Split – savjetovanje Read More »

Otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za naukovanje za obrtnička zanimanja

Otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“. Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“. Prijave se zaprimaju od 1. rujna 2018. godine, a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne

Otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za naukovanje za obrtnička zanimanja Read More »

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “WWW vaučeri za MSP-ove”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Pojam znakovi kvalitete odnosi se na znakove: „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“,

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “WWW vaučeri za MSP-ove” Read More »

Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Javni poziv otvoren je do 15. lipnja 2018. godine. Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018. godinu. Ciljevi

Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ Read More »

Javni poziv Grada Solina za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2018. godini

  Sa svrhom stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanja poduzetničke klime i pružanja poticaja razvoju poduzetničkih sposobnosti na području grada Solina, gradonačelnik grada Solina poziva sve pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju navedenim uvjetima da se odazovu na ovaj Javni poziv i prijave za jednu ili više predviđenih mjera. Prijave se mogu podnositi

Javni poziv Grada Solina za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2018. godini Read More »

Pravo na povrat naknade kod izvoza/iznosa ambalaže

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom – ZOGO opisano je načelo „onečišćivač plaća” – proizvođač otpada snosi troškove, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog onečišćenja koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti. Temeljem ZOGO-a doneseni provedbeni propisi propisuju obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, način izračuna i iznos naknade gospodarenja posebnom kategorijom otpada.

Pravo na povrat naknade kod izvoza/iznosa ambalaže Read More »

Dokazi potrebni za isporuku dobara unutar Europske unije

Uočeno je da veliki broj poreznih obveznika kao dokaz da je obavljena isporuka dobara unutar EU koja je oslobođena PDV-a prema članku 41. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16) ima samo račun i izjavu, te ne raspolažu dokazom da su dobra napustila područje RH, a što je uvjet

Dokazi potrebni za isporuku dobara unutar Europske unije Read More »

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“. Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama. Namjena sredstava je za: obrazovanje u 2017. i 2018. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ Read More »

Što GDPR donosi obrtnicima?

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) počinje se primjenjivati od 25. svibnja 2018. godine. Građani će imati veću kontrolu nad svojim podacima jer će pravila o zaštiti podataka biti čvršća. Kako nadalje izvještavaju iz HOK-a, ova pravila omogućit će, između ostalog, jednake uvjete za sve koji obrađuju podatke u

Što GDPR donosi obrtnicima? Read More »

Scroll to Top
Malcare WordPress Security